Taksim Belgeseli

Cumhuriyet tarihi boyunca önemli geli?melere sahne olan ve bir hak arama merkezi haline gelen Taksim meydan?n?n ve çevresinin geçmi?ten günümüze hikayesini anlatan k?sa bir belgesel.

Hakkında eseralp

Cevapla