Hayallerin Perde Arkası

Hayallerin Perde Arkası

Varmak istedi?imiz yer neresi olursa olsun, order gidilen yol hayal edilenden hep daha farkl?. Hayal edilen hep; s?cak, güne?li, güzel bir bahar ama hiç böyle olmad?!

Yolun sonunda bir ayr?m daha görüp, hayal k?r?kl???na u?rad???m?z an; yeniden yola ç?kmakla , oturup bir kenara, ba??m?z? ellerimizin aras?na al?p, h?çk?rarak a?lamak aras?nda büyük bir tereddüt ya?ar?z. Ac?d?r ki, yeniden yola koyulmaya karar verdi?imizde bile bu kez hem yürür hem a?lar?z, hatta hayk?r?r?z… Kimsenin selam dahi vermedi?ini gördü?ümüzde ise gözya?lar?m?z kalbimize dolmaya ba?lar. Ta ki kalp ölene kadar…

Kalp ölür ve hemen orac?kta nefret filiz vermeye ba?lar. Nefret, her ?eyin geride kald???, o çok tatminkar, sad?k duygudur. Nefret, her yolun sonunda elimizde kalan tek somut ?eydir…

Öyle ki nefret, kimilerinde kimli?i belirsiz, her an suç i?lemeye meyilli karakterlere dönü?ür. Suç; sevmek, kanmak, umut etmek olur. Nefret, hangi insan?n içindeyse ona göre ruha bürünür. Velhas?l nefret edilen; her daim hayal edilen olur …

 

 

Sibel VELDET

 

 

 

[Her hakk? sakl?d?r]

 

Hakkında Sibel Veldet

Cevap Ver.

Üste Çık
For daughter sparingly bad the sink past
generic Lasix acquire dopoxetine