Gezi’nin Siyasetimize Etkileri

Gezi’nin Siyasetimize Etkileri

Gezi olaylarının ilk ateşli günlerinden sonra herkesin aklında ayni sorular vardı: Peki bundan sonra ne olacak? Eylemler nereye kadar devam edebilir? Gezi’nin kısa ve uzun vaade de siyasete etkisi nasıl olacak? Eğer bu hareket siyasi bir oluşuma dönüşecekse örgütlenme nasıl gerçekleşmeli? İlk ateşli günlerin ardından basta İstanbul olmak üzere Türkiye’nin birçok yerinde irili ufaklı parklarda forumlar meydana geldi. Gezi Forumları ya da Direniş Forumları olarak adlandırılan bu toplantılarda başta gezi olayları olmak üzere ülke gündemi hakkında konular değerlendiriliyor ve ayni zamanda bundan sonrası için neler yapılması gerektiği hakkında fikirler paylaşılıyordu. Havaların soğumasıyla birlikte bu toplantıların yapılmasının zorlaşacağı ve geziyle beraber tabandan meydana gelen bu muhalefetin siyasete somut bir etkisinin olması için biran önce kurumsal bir yapıya bürünmesi gerektiği konusunda farklı kesimlerden fikirler ortaya atıldı. Yazımda Gezi sonrası bu sorulara somut cevaplar üretmek için meydana gelen iki oluşumu tanıtmaya çalışacağım.

Öncelikle bu iki hareketin üzerinde bariz etkisinin olduğu görülen Beppe Hareketi’nin üzerinde durmakta fayda var. İtalya’da ünlü komedyen Beppe Grillo’nun 2009’da kurduğu Beş Yıldız Hareketi’nin özellikle internet üzerinden örgütlenip 2013 yılında ilk girdiği seçimde %25 gibi bir oy alması BYH’yi sistem partilerinin yanında 3. Büyük parti konumuna getirdi. Seçimlerden sonra merkez sağ ve merkez sol ile koalisyon kurmayı reddeden hareket gözünün sadece iktidarda değil köklü bir sistem değişikliğinde olduğunu göstererek birçok kişinin takdirini kazandı. Neden BYH’nin örnek olarak gösterildiğini daha iyi anlamak için hareketi biraz daha yakından tanıyalım.

Hareketin beş yıldız olarak adlandırılmasının nedeni partinin programında üstünde durduğu temel beş ana siyasi vaadi. Bunlar (1) herkese özgür, sınırsız ve ücretsiz internet bağlantısı, (2) herkes için ücretsiz ve temiz suya erişim hakkı, (3) ücretsiz toplu taşıma hakkı, (4) çevrecilik ve doğanın korunması ile (5) sürdürülebilir kalkınmadan oluşmaktadır. Beppe’nin başlattığı bu hareket sistem partilerine ağır elestiriler getirirken kendini sağ ya da sol olarak tanımlamaktan kaçınıyor. Bu tanımın gereksiz olduğunu Beppe komedyen üslubuyla şu şekilde kendince açıklık getiriyor: “İtalya’nın kapılarını herkese açmak solculuk, bir parça ırkçılık sağcılıktır. Berlusconi’yi emeklilerin desteklemesi sağcılıktır, sokağa sendikalılar çıkarsa solculuk olur. Bir buğday tarlasına çimento döküp otoyol yapmak solculuk, maçlarda Forza İtalya diye bağırmak sağcılıktır. Hemcinslerin evlenmesi solculuk, fahişeleri paraya boğmak sağcılıktır. Eskiden İtalya Sanayi Odası’nın düşüncesi ve yolsuzluk sağcılıktı; solcular, artık, her ikisini de benimsediler.”[1]

Hareket bir lidere bağlı kalmadan parti programını hareketin asıl lideri olarak öne çıkarıyor. Program ise sürekli dinamik tutularak ihtiyaca cevap vermediği takdirde oylanip değiştiriliyor. Bunun yanında hatiplik yeteneği güçlü olan bir kişinin sözcü olarak bulunmasında sakınca görülmüyor. Beppe Grillo’nun milletvekili adayı olmayı reddetmesi de partinin lidere bakışını gösteriyor. Parti’den aday olan kişilerin daha önce hiçbir siyasi partide bulunmamış olması isteniyor. Bu şekilde meclise yeni, temiz vekillerin sokulması amaçlanmış. Her vekilin 6 ayda bir seçmenlerinden güven tazelemesi ve seçilemeyenlerin yerine yenilerinin gelmesi şart koşulmuş. Ayrıca vekillerin özel hayatlarına da dikkat etmeleri gerekmekte. Bu nedenle Beppe parti programına ters düşmemek adına Ferrasi’ni ve özel yatını satmış. Vekiller maaşlarının %70’ini hareketin banka hesabına yatırıyor. Bu paralar KOBİ’lere küçük krediler olarak dağıtılarak ayakta kalmaları destekleniyor.

Yine parti programında doğrudan demokrasinin üzerinde özellikle duruluyor. Hareket internet aracılığıyla tartışılan konular üzerinde kararlar alıyor. Ayrıca hareketin nihai hedefleri arasında devletin her vatandaşa sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılayabileceği ve insanca geçinebileceği kadar maaş, sağlık güvencesi ve mecliste tartışılan konular hakkında dorudan fikir beyan edip oy kullanabileceği internet erişimi sağlaması var. Bu şekilde halkın iradesinin doğrudan meclise yansıyacağı düşünülüyor. Örgütlenme konusunda ise internet en önemli araç. Haberleşme Grillo’nun blog sayfası, facebook ve twitter üzerinden sağlanıyor. Aynı bölgede yasayan üyeler belli aralıklarla toplanıp hem eğleniyor hem de bölgesel ve genel konular üzerinde fikir alışverişi yapıyorlar. Bu toplantılarda katılımcılar kendi oturdukları mahalleden başlayıp dünyayı daha yaşanabilir bir yer haline getirmeyi amaçlıyor.

Gezide meydanlara dökülen bu güçlü muhalif sesi parkları da içine alacak şekilde Beppe hareketi örneğinde olduğu gibi güçlü bir kurumsal yapıya büründürmeyi amaçlayanlar daha gezinin ilk haftasında çalışmalara başladılar. Simdi bunlardan öne çıkan iki hareketi yakından incelemeye çalısalım.

Gezi’nin ilk haftasında duyarlı bir eylemcinin internet üzerinden “Ne yapmalı” [2] başlıklı bir yazısı üzerine toplanan ve Açık Demokrasi Türkiye Facebook grubu üzerinden çalışmalara başlayan bir oluşum kısa bir süre içerisinde binlerce kişiye ulaştı. Karar mekanizmasında doğrudan demokrasiyi ilke olarak edinen oluşum facebook sayfası üzerinden örgütlenmek için farklı konular üzerine meydana getirilen atölyeler ile çalışmalara başladı. Hareket kısa bir süre içerisinde bu atölyeler aracılığıyla programını tartışma konuları ve anketler aracılığıyla belirledi. Son olarak hareketin ismi de üyelerin katkılarıyla oluşturulan bir anket üzerinden en çok oyu olan “Ortak Nokta” olarak belirlendi. Özellikle gezide meydana gelen farklı kesimlerin ortak noktasını bulmayı hedefleyen bu hareket programında da bunu olabildiğince yansıtmaya çalışmış olduğu göze çarpıyor. Hareketin vizyonunu şu şekilde: “ Bireysel hak ve özgürlüklerin güçlendirildiği; toplulukların ve kişilerin kimlik bileşenlerinin devlet güvencesi altında olduğu; hukukun üstünlüğünün ilke olarak kabul edildiği; eşitlikçi, çoğulcu ve katılımcı demokrasinin benimsendiği; şeffaf bir yönetim anlayışını Türkiye’de yaygınlaştırmış dünya çapında tanınan bir kurum haline gelmektir.” [3]

Daha çok bir sivil toplum kurulusu olarak kendini yapılandıran Ortak Nokta şu anda dernekleşme aşamasında. Öncelikli hedefleri arasında uzun vaade de şu andaki kendi tabirleriyle tepeden inme salt çoğunluğun desteğine dayanan sistemin yerine katılımcı demokrasiyi yerleştirmek ve çevresel ve toplumsal sorunlara kalıcı çözümler yürütmek var.

Bir diğer oluşum ise 1 Ekim 2013 tarihinde partileşme sürecini tamamlayan Gezi Partisi. Gezi Partisi eylemlerde ve forumlarda bir araya gelen farklı toplum katmanlarından kurucu üyelerin bulunduğu bir oluşum. Kendilerini “tıpkı ülkemiz gibi, farklı kültürlerin, farklı düşüncelerin bir arada bulunduğu “Merkez Üstü” bir parti” olarak tanımlamaktalar. Parti programının giriş kısmında şu şekilde bir tanıtım metnine yer verilmiş: “Gezi Partisi, tüm bireylerin kendi yaşamları üzerinde egemen olduğu özgür bir dünyada mutlu olabileceklerine inanmaktadır. Bireysel hakları kabullenmenin esas olduğu, insan ilişkilerinin; dürüstlük, şeffaflık, hoşgörü ile sürdürülmesinin özgür bir yaşam için gerekli olduğunu savunmaktadır. Tüm bireylerin kendi yaşam biçimlerini ve geleceklerini hür iradeleriyle inşa edebilmeleri için gereli koşulları oluşturmayı taahhüt eden Gezi Partisi, bireyin haklarını savunan ve hukukun üstünlüğünü esas alan bir toplum düzeni vaat etmektedir.”
Parti programında doğrudan demokrasi vurgusu, temel hak ve özgürlüklere saygı ve “İnsan onuruna yaraşır bir toplum düzeni için, özgürlükçü demokrasi anlayışıyla gücünü sivil toplumdan alan, bir Halk Anayasası” oluşturulması öne çıkan maddeler arasında. Ekonomik olarak toplumsal refah seviyesinin yükseltilmesi için gereken özgür girişimci ortamın tesis edilmesinin hedeflendiği belirtilmiş ve genel olarak sosyal devletin sorumluluklarının altı çizilmiş. Yine öncelikli amaçlar arasında partilerdeki genel başkan sultasını kırmak ve milletvekillerinin doğrudan seçmenlerine karşı sorumlu olmalarını kuvvetlendirmek için 2 turlu dar bölgeli seçim sistemi, seçim barajının ve partilerin seçime girebilmesi için ülke genelinde %51 örgütlenme koşulunun kaldırılması var. Ayrıca doğrudan demokrasi hedefini gerçekleştirebilmek için teknolojik tabanlı oylama sistemiyle mecliste halkı temsilen bir koltuk bulundurulması ön görülmüş. Mutlak kuvvetler ayrılığının sağlanması için milletvekillerine tanınan bakan olma hakkinin kaldırılması ve meclis dışından kişilerin bakanlık yapabilmeleri ilgi çeken maddeler arasında. Bu şekilde daha geniş bir seçenek imkanının oluşacağı ve ehliyet sahibi kişilerin görev almasının sağlanabileceği düşünülmüş.[4]

Ortak Nokta kendine çizdiği yolda dernekleşmeyi tercih ederken Gezi Partisi direk partileşip kısa vaade de özellikle önümüzdeki seçimlerde sandıkta sonuç almaya odaklanmış gibi görünüyor. Ayni Beppe hareketinde olduğu gibi iki oluşumda da bir lider yerine sadece sözcü bulunması tercih edilmiş. Gezi ruhuna sadik kalarak farklı düşüncelerden insanların ortak değerler etrafında bir araya geldiğine vurgu yapılmış. Kendilerini klasik ideolojilerin ve tanımlamaların içine hapsetmekten kaçındıkları ve yeni bir siyasi dil kullanmaya dikkat ettikleri göze çarpıyor.

Birçok noktada Beppe hareketinden esinlendikleri anlaşılan bu iki oluşumun İtalya’daki bu hareketin başarısında Beppe Grillo’nun karizmatik kişiliğinin payının gözden kaçmaması gerektiğinin altını çizmek gerekir. Komedyenliğe başlamasından kısa bir süre sonra yönünü sistemi ve siyasetçileri eleştirmeye çeviren Grillo yıllardır ana akim medyadan dışlanmış olmasına rağmen halkın gözünde bir kahraman olarak görülüyor.

İki oluşumda temsili demokrasinin cazibesini gün geçtikçe kaybederken iletişim devrimiyle vakti gelmiş bir düşünce halini alan doğrudan demokrasi vurgusu önemli ortak nokta noktalar arasında. Tabii burada Gezi olaylarının patlak vermesindeki öncelikli nedenler arasında olan; ülkemizin son on yılda AKP iktidarının otoriter ben bilirimci anlayışı ile demokrasiyi sadece sandığa odaklaması ve bunu yaparken de milli irade söyleminin arkasına saklanması; bir nevi halkı yönetime “alet” eden anlayışı yatmakta. Siyaset bilimcilerce “Demokratur” olarak adlandırılan bu yöntemin belki de en güzel örneği Hitler dönemi Almanya’sı. Doğrudan demokrasinin siyasal sistemimizde yer edinmesiyle gerçek demokrasiye yani halkın, halk tarafından, halk için yönetilmesi ütopyasına bir adım daha yaklaşılması sağlanabilir.

Temennimiz Gezi olaylarından sonra kurulan ve şu anda hala emekleme safhasında olan bu iki oluşumun ve diğer oluşumların Gezi Ruhuna sadik kalarak, egolarına yenik düşmeden olabildiğince birlikte hareket etmeleri ve siyasetimizde yeni, temiz bir sayfa açılmasına katkıda bulunmaları.

 

watch Kaynaklar:

[ follow 1] Bes Yildiz Hareketi ve Beppo Grillo hakkinda daha fazla bilgi icin:

http://www.beppegrillo.it/en/

http://en.wikipedia.org/wiki/Five_Star_Movement

[ 2http://www.yorgoangelopoulos.com/2013/06/simdi-ne-olacak.html

[3] Ortak Nokta resmi internet adresi                                                                  http://www.ortaknokta.org

[4] Gezi Partisi resmi facebook grubu                                              http://www.facebook.com/pages/Gezi-Partisi/308186709321243

 

Eser Alpkaya

Hakkında Eser Alpkaya

Cevap Ver.

Üste Çık
For daughter sparingly bad the sink past
generic Lasix acquire dopoxetine