Bensizlik

Bir k?? gecesi
A??r a??r de? karanl???
Ya?mur ritm tutar
Bozmaz bu a??rl???
Sen seversin fonlarda
?öyle melankolik renkleri
Gözya?? demezsen de anlar?m
“Güz ya??” koyars?n ad?n?.
Bir yaz ak?am?
Ser dolu dolu sofralar?
Güne? utand?rmaz
Rengarenk serper ?????n?
Sen seversin be? çay?nda
Bir fincan koymay?
Yaln?zl?k demesen de anlar?m
“Bensizlik” koyars?n ad?n?.
Sibel VELDET
[Her hakk? sakl?d?r]

Hakkında Sibel Veldet

Cevapla