Irak Ve Suriye’de İstikrarsızlığın Yeni Boyutu: IŞİD

Irak Ve Suriye’de İstikrarsızlığın Yeni Boyutu: IŞİD

 

2003 yılında Amerika ve koalisyon güçleri tarafından gerçekleştirilen II.Körfez savaşı sırasında ordunun çok çabuk bir şekilde dağılması, direnişin boyutunu yurt dışından gelen ”cihatçıların” yerel aşiretlerin desteğiyle beraber savaşına çevirmiştir.Ordunun ağır silahlarının yağmalanması, direniş için yeterli mühimmatı sağlarken, 11 Eylül saldırıları sonrasında her örgütün öykündüğü El-Kaide unsurlarının da savaşa müdahil olması bugünkü Irak ve Suriye’deki yapıların ortaya çıkmasını sağlamıştır

 

go site TCÖ’den Irak EL Kaide’sine

Ebu Musab el-Zerkavi El-Kaide menşeili olup Irak’a gelen ve bugünkü IŞİD’i oluşturacak temeli atan isimdir.Afganistan’a Sovyet ordularına karşı savaşmaya giden; fakat savaşta aktif olarak yer almayan Zerkavi, IŞİD’in nüvesini teşkil edecek Tevhid ve Cihat örgütünün temellerini burada, Afganistan’da atmıştır(1).Daha sonra Irak El-Kaide’sinin lideri olacak Zerkavi Irak’a geldiğinde Ensar El-İslam örgütüyle irtibat kurmuştur(2).Irak’ta savaşın yoğun olarak yaşandığı Felluce’de Amerikan birliklerinin yenilmesi Zerkavi’nin pirestijini arttırmış Felluce İslami Halifeliği”nin emiri olarak biat eden direnişçiler ile güçlenerek, 17 Ekim 2004’te internet üzerinden Usame bin Ladin’e bağlılık yemini ederek TCÖ adını, sonrasında Irak El-Kaidesi şeklinde tanımlanacak “İki Nehir Topraklarındaki el-Kaide” olarak değiştirmiştir.Irak ordusunun dağılmasının ardından gerçekleşen direnişin en yoğun olduğu Tikrit,Felluce,Bakuba,Musul gibi illerde Zerkavi’nin kurduğu yapı, yoğun etkinlik gösterirken 2006′daki hava operasyonu sonrası Zerkavi öldürülmüştür.(3) Zerkavi’nin yerine geçen Ebu Hamza El-Muhacir ve örgütün önemli isimlerinden Ebu Ömer El-Bağdadi de 2010′da Amerikan askerlerince düzenlenen operasyonda öldürüldüler(4).Irak El-Kaide’sinin güç kaybetmesinde Amerika’nın yerel sünni aşiretleri kendi yanlarında savaşması için maaşa bağlayıp ikna ederek oluşturduğu Sahva birlikleri etkili olmuştur(5).Bilindiği üzere El-Kaide’nin Selefi anlayışı demokrasiyi batıl görür.Irak’ta El-Kaide’nin ”İslami” anlayışına yatkın ortamının zamanla kırıldığına paralel örnek olarak bir delil de El-Kaide’nin tutunduğu yerler olan yerlerdeki Sünni bölge halkının seçimlere katılım oranı gösterilebilir.30 Ocak 2005′te Sünniler seçimleri boykot ederken, devamında yapılan seçimlere yüksek katılım göstermişlerdir.

 

База кидал Ebu Bekir El Bağdadi Dönemi ve El Kaide Merkezi ile İlişkiler

Örgütün üst düzey isimlerinin öldürülmesinin ardından tam ismi İbrahim bin Avad bin İbrahim el Bedri el Radavi el Sammari olan ve soyadına ”Kureyşi” ekleyip kendini peygamber soyundanmış gibi gösteren ”Ebu Dua” kod adlı Ebubekir el Bağdadi yeni lider oldu ve örgüt 800 militanla kalmışken militan sayısını 2012′de 2500, 2013′te ise 10000 dolaylarına çıkardı.Özellikle Ebu Garib’e düzenlediği baskınla savaşmayı bilen usta teröristleri bünyesine kattı(6).

Hem Amerikan birliklerinin Irak’tan çekilmesi hem de Suriye’deki iç savaş, Irak’taki El-Kaide yapılanmasının dirilmesini sağlamıştır.Suriye’deki savaşa Irak El Kaide’sinin müdahil olmasıyla da örgütün yeni ismi Irak Şam İslam Devleti olmuştur.Burada, örgütün ismi bazı kaynaklarda da Irak ve Levant’ta İslam Devleti olarak geçer.Levant denilen coğrafya ile Hatay ve Ürdün’ün de içinde olduğu Suriye’nin Akdenize açılan bölgesi kastedilmektedir.Irak El Kaidesi ile Suriye’deki El Kaide yapılanması olan El Nusra’nın ilişkisinin boyutu tartışmalı bir konudur.Kimi kaynaklar(7) Bağdadi yönetimindeki Irak El Kaidesinin özellikle bünyesindeki Suriyeli savaşçılarının katılımıyla El Nusra’nın oluşturulduğunu hatta bu kuruluş sırasında Bağdadi’nin Irak El Kaide’sinin güç kaybedeceğinden ve bölüneceğinden çekindiği için bu durumdan ilk başta çekindiğini söylerken bazı kaynaklarsa El Nusra’yı başlı başına ayrı bir örgütken, örgütün başarısını gören Bağdadi’nin yaptığı açıklamayla organizasyonu kendisinin bir uzantısı olarak ilan edip Irak Şam İslam Devleti denen yapıyı kurmaya çalıştığını aktarmaktadır(8).Bağdadi’nin Nusra’yı kendine bağlı ilan etmesi El-Kaide’nin merkezi ve Bağdadi’nin IŞİD’inin iplerini kopmasını sağlayacaktır.

Irak Şam İslam Devleti’nin savaşma biçimi ve amaçladıkları El Kaide lideri Zevahiri’nin IŞİD’le münakaşaya girmesini sağlamıştı.IŞİD, Şii olan herkesi öldürmeyi amaçlayan, El Kaide’den bile radikal bir yapılanmadır.Zevahiri’nin ilk itirazı buna oldu.IŞİD’e yönelik diğer itiraz IŞİD’in alan hakimiyetine dayalı açık cephe savaşı şeklinde yürüttüğü mücadeledir.IŞİD, özellikle Deyr ez Zor ve Rakka’da devlet kurumsallığını kurmaya çalışmaktadır ve oluşturduğu yapıyı ”İslami” kurallarla işletmektedir.Bu yöntem de El-Kaide’nin eylem tarzıdan farklıdır.(9)

 

купить Винт Лысьва IŞİD’in Esad’la İlişkilendirilmesi ve IŞİD’in İdeolojik Bagajı

Suriye’deki iç savaşı fırsat bilen IŞİD’in gücünü epey arttırması ve diğer muhaliflerle savaşı Suriye’deki rejimle yahut İran’la ilişkilendirilmesine dair spekülasyonları beraberinde getirdi.Suriye’de muhalifler arasındaki çatışma ortamınının nedenlerini yukarıda aktarmaya çalıştım.En çok gündeme getirilen diğer argüman ise Rakka gibi petrol zengini bir yerin tartışmasız bir biçimde IŞİD’in elinde olması ve Esad’ın IŞİD’den petrol alıyor iddiası ya da ”Muhalifler Rakka’daki petrolü kime satıyor?” sorusu .Bu iddiaya yanıtı esasında 22 Nisan 2013 tarihli AB dışişleri toplansında arayabiliriz.Mevzu bahis toplantıda AB dışişleri bakanları, Suriyeli muhaliflerden petrol alınabileceği ve muhaliflerin petrol çıkarmada yaşadığı sıkıntıları gidermek adına gerekli teçhizatın satılabileceğine dair karar almıştır(10). AB’nin bu kararına tepki ise Suriye yönetiminden kararın almasından bir gün sonra gelmiştir ve 23 Nisan’da AB’nin muhaliflerden petrol almaya hakkı olmadığını açıklamıştır.Bunun yanında IŞİD ile Suriye ordusunun hiçbir şekilde savaşmadığı da bilinen başka bir yanlıştır.Rakka’nın alınması sırasında IŞİD’in bariz sürükleyici güç olduğu açıktır ve o günlerde muhalifler adına büyük bir zafer olarak nitelenen Rakka işgali bugünlerde Esad’ın Rakka’yı hiç savaşmadan IŞİD’e bıraktığı argümanına dönüşmüştür.Esad, Suriye iç savaşında muhaliflerin birbirleriyle savaşına pek tabi ki müdahil olmamıştır.Ayrıca Esad yönetimini destekleyen Hizbullah unsurları da IŞİD’in önemli hedefleri arasındadır.Lübnan’daki IŞİD destekçileri bunun temel göstergesidir.Ebu Seyyaf El Ensari önderliğindeki IŞİD’in Lübnan yapılanması şeytanın partisi olarak nitelendirildiği Hizbullah’ı ortadan kaldırmayı amaçlıyorken açıkça Ebu Bekir El Bağdadi’ye bağlılık yemini etmiştir(11),(12).Bu bakımdan Esad’ın hem Hizbullah’ı hem de IŞİD’i desteklemesi doğruysa Esad açıkça kendisini destekleyenlerin kuyusunu kazıyor demektir.

Suriye yönetiminin IŞİD’in tohumlarını attığı iddiası ise örgütün ideolojik altyapısı ve destek kanallarına bakıldığında akla pek yatkın gelmemektedir.Selefi ideolojik bagaja sahip IŞİD,etkinlik gösterdiği alanlarda insanları Şii-Sünni diye ayrıştırıp bu ayrışmayı iç savaşa dönüştürme isteği içerisindedir.Şiilik ve Mutezile’yi sapkın gören bu güruh Sünniliğin inanç dünyasını etkileyen  Eşarilik ve Maturidiliğe de mesafeli durmaktadır.Bu bakımdan Selefi fıkhının Sünni dünya içerisinde değerlendirilmesi ve IŞİD türü yapılanmaların ”Sünni devrim’in” parçası olarak nitelendirilmesi Sünni dünyanın İslamiyet içerisindeki ehil kurallarının içini boşaltmaya yol açmaktadır;çünkü Sünniliğe mensup herhangi bir şahsın Veysel Karani gibi İslamiyetin önemli değerlerinden birinin türbesinin patlatılmasını yahut Hz.Yunus peygamberin türbesinin kırılmasını ve hatta peygamberimizin evinin,torunlarının kabirlerinin bile yıkılmasını kabul etmesi tahayyül dahi edilemez.Sünnilik ise bir çatıdır ve içinde birçok mezhep bulunur.Selefi terör örgütleri içerisinde birçok Sünni insanın bulunması bu yanılmasamanın temel argümanıdır.Tekrar etmek gerekirse Hanefilerin kıldığı namazı dahi bid’at gören,müslümanların eşlerini cariye edinmeyi mazur gören,demokrasiyi şirk olarak tanımlayan bu anlayışı Sünni olarak tanımlamak onlara meşruiyet kazandırırken,onlara insan kaynağı da sağlamaktadır.

 

http://jellindo.com/ordinary/opennews-sozdanie-sobstvennoy-bazovoy-stantsii-gsm-iz-podruchnih-sredstv.html Şii Dini Merciler’in Fetvaları

Ali Şeriati’nin söylediği gibi Şiilerin ve Sünnilerin emperyalizme ve siyonizme karşı bir arada olması bir zorunluluktur.Burada insanların arasına nifak sokanlar toplumdan tecrit edilmelidir.Irak’taki Şiilerin dini lideri Sistani, Irak’ta iç savaş bir mezhep savaşına dönüşmesin diye yoğun gayret sarfetmiştir ve Ehli Sünnet’e mensup şahısların din adına öldürülmesini engellemiş ve bu konuda fetvalar yayınlamıştır.Böyle bir şahsın dahi IŞİD’e karşı Sünni ve Şii Iraklıları cihada davet ettiği fetvasını Sünnilere karşı bir cihad fetvasıymış gibi aksettirmek ümmete İsrail’den daha büyük zarar vermektedir.Tarihte de Sünni müslümanların emperyalistler tarafından öldürüldüğü her savaşta Şii din alimleri cihad fetvası vermiştir.1911 yılındaki Trablusgarp işgaline karşı,İngilizlerin Irak’taki işgaline karşı Osmanlı’nın yanında olması gerektiğine dair çıkarılan fetvanın sıklıkla hatırlanması 1918 ve 1920′de İngilizlere karşı yapılan Necef Ayaklanması bilinmelidir.Bunun yanında 1970′deki Molla Mustafa Barzani önderliğindeki Kürt ayaklanmasına karşı Baas rejimi Şii din alimlerinden bastırılmasına dair fetva istemiş bu fetvayı alamayınca da Baas rejimi gidinceye kadar bölgedeki Şiilere zulüm etmiştir(13).

 

http://www.mawinka.ru/abortion/kupit-dur-kirsanov.html IŞİD’in Yerelleşme Çabaları

IŞİD, bugün Irak’ta Sünni nüfusun yoğun olduğu yerlerde tutunmaya çalışmaktadır.Bunun nedeni ise özellikle Baas döneminde devletin kalbinde olan Sünnilerin genel nüfus içerisinde Şiilere göre az olmalarından dolayı mecliste düşük temsille yer almaları ve Maliki’nin üstüste seçimleri kazanmasından kaynaklı kapıldıkları mutsuzluk ortamında oluşan karşıtlığın kullanılmaya çalışılmasıdır.Bu noktada IŞİD toplumda tabana inmek için komuta kademesinde Iraklı olmayanlara yer vermeyip yerel aşiretlerle de işbirliği içerisine girmiştir.Hatta IŞİD komuta kademesine eski Baas komutanlarını da almıştır.Son günlerde yaşanan ve Saddam’ın ölüm kararını veren hakimin IŞİD tarafından öldürülmesi olayı IŞİD’in eski devlet aygıtında etkin olan şahısları bünyesine özümsettiğinin göstergesidir(14).

 

go here IŞİD’in Değiştirdiği Denklemler

IŞİD’in bölgede güçlenmesi en çok Şiilerin güçlenmesini istemeyenlerin,Şiilerin Katarvari bir Irak’ta yaşayacağı ortam isteyenlerin işine gelmektedir.Seymour Hersh ”The Rediction” adlı bir makalesinde ABD,İsrail ve Suudi Arabistan’ın bölgede mezhep savaşı çıkarmak istediğini aktarmıştır.Bunun yanında IŞİD’in kullandığı savaş konvoyu Libya’da Kaddafi’nin devrilmesi için kullanılan savaş konvoyuyla aynıdır(15).Kuzey Afrika’daki dikta yönetimlerinin devrilmesi sonrası yaşanan istikrarsızlık da cihadist örgütlerin insan devşirmesini sağlamıştır.Tunus içişleri bakanının açıklamasına göre Suriye’de 2400 Tunus vatandaşı savaşmaktadır(16).IŞİD’in destekçileri sıklıkla tartışılırken ABD’li senatör Rand Paul’e göre özellikle Suriye’de ABD ile IŞİD beraber hareket etmiştir(17).

Bölgedeki cihadist yapı, Suud din adamlarının fetvalarıyla hareket eden operasyonel bir örgüt olarak Irak’taki bölünmüş zihin yapısını kullanıp petrol kuyularını ele geçirmekte ve Rakka’da kurduğu devlet kurumsallığının bir benzerini Irak’ta Sünni bölgelerdeki aşiretleri de işin içine katarak kurmaya çalışmaktadır.Merkezi yönetimi aciz pozisyona getirilmesinde merkezi yönetimin hataları kadar bu aşiretlerin Irak ordusunun karşısında yer alması etkili olmuş ve ordu özellikle Musul’da, II.Körfez Savaşı’na benzer bir şekilde içerden çökertilmiş ve komuta kademesindeki önemli isimlerin savaşmadan silah bırakması sağlanmıştır.Merkezin acziyeti Irak’ı federal sistemden bölünmeye sürüklerken, Kürt otonom bölgesinin bağımsızlığa doğru adım atmasının önü açılmıştır.Bu bağımsızlık talebinin yavaş yavaş hayata geçirileceği Barzani’nin açıklamalarında açıkça belirtilmiştir.Kürt otonom bölgesi dışında kalan Kerkük gibi önemli bir petrol şehri de Kürtler’in eline mermi atmadan geçmiştir.Hatta iddialara göre Kerkük petrolünün Ceyhan boru hattına bağlanmasıyla Kürtler tarafından satışına dahi başlanmıştır(18).Bunun yanında Kürtlerin bu kargaşa ortamında merkezden iyice ayrıştığına bir örnek de Kürtlerin merkezden bağımsız Hindistan ve Avusturya’ya petrol satışına başlamasıdır(19).

 

follow url Kaynakça

купить Героин Никольское 1 Demir,Hilmi.Haziran 2014. ”IŞİD kimdir ve neden Sünni değildir?”, Teostrateji Araştırmalar Merkezi, 29 Haziran 2014 http://www.21yyte.org/tr/arastirma/teostrateji-arastirmalari-merkezi/2014/06/20/7660/isid-kimdir-ve-neden-sunni-degildir

http://atlanticstar.com.br/countryside/kupit-gibliy-velsk.html 2 Gürler,T.R. Ve Özdemir,Ö.B., 2014,.”El-Kaide’den Post Kaide’ye Dönüşüm:IŞİD”

,Türkiye Ortadoğu Araştırmaları Dergisi,Cilt 1 Sayı 1,ss 113-155, Mayıs 2014 https://www.academia.edu/7143355/El_Kaideden_Post-Kaideye_Donusum_ISID

купить СК Крист Белые Плёс 3 Gürler,T.R. Ve Özdemir,Ö.B., 2014. ”El-Kaide’den Post Kaide’ye Dönüşüm:IŞİD”

,Türkiye Ortadoğu Araştırmaları Dergisi,Cilt 1 Sayı 1,ss 113-155, Mayıs 2014 https://www.academia.edu/7143355/El_Kaideden_Post-Kaideye_Donusum_ISID

http://cleopatradublin.com/verse/kupit-zakladki-skorost-v-luhovitsi.html 4 Demir,Hilmi.Haziran 2014. ”IŞİD kimdir ve neden Sünni değildir?”, Teostrateji Araştırmalar Merkezi, 29 Haziran 2014 http://www.21yyte.org/tr/arastirma/teostrateji-arastirmalari-merkezi/2014/06/20/7660/isid-kimdir-ve-neden-sunni-degildir

http://carrerolaw.com/efficiency/metodon-v-kalachinske.html 5 Acun,C. 2014. ”Neo el-Kaide: Irak ve Şam İslam Devleti (IŞİD)” ,Seta Perspektif, http://file.setav.org/Files/Pdf/20140616184404_neo-el-kaide-isid-pdf.pdf , Sayı:53, Haziran 2014

click here 6 ”IŞİD’in Beyni Ebu Bekir El Bağdadi”,http://www.hurriyet.com.tr/dunya/26590026.asp 11 Haziran 2014

7 Murtaza,R. 2014, ”El Kaide Suriye’de:Kuruluştan Bölünmeye” , Al Ahbar, http://medyasafak.com/haber/1480/el-kaide-suriyede–kurulustan-bolunmeye , 7 Haziran 2014

8 Gürler,T.R. Ve Özdemir,Ö.B., 2014,.”El-Kaide’den Post Kaide’ye Dönüşüm:IŞİD”

,Türkiye Ortadoğu Araştırmaları Dergisi,Cilt 1 Sayı 1,ss 113-155, Mayıs 2014 https://www.academia.edu/7143355/El_Kaideden_Post-Kaideye_Donusum_ISID

9 Demir,Hilmi.Haziran 2014. ”IŞİD kimdir ve neden Sünni değildir?”, Teostrateji Araştırmalar Merkezi, 29 Haziran 2014 http://www.21yyte.org/tr/arastirma/teostrateji-arastirmalari-merkezi/2014/06/20/7660/isid-kimdir-ve-neden-sunni-degildir

10 ” AB Suriyeli muhaliflerden petrol alacak ” ,

http://tr.euronews.com/2013/04/22/ab-suriyeli-muhaliflerden-petrol-alacak/ 22 Nisan 2013

11 ”The Rise and Fall of the Islamic State of Iraq and Al-Sham (Levant) ISIS” ,2014, Gulmohamad.Z.K , Nisan 2014

12 ”Abu Sayyaf Al-Ansari Pledges Allegiance to ISIL from Tripoli”, ,http://www.naharnet.com/stories/en/115723 25 Haziran 2014

13Irak’ta Şii merciliğinin siyasi rolü ve IŞİD’e karşı verilen fetva” http://medyasafak.com/haber/1497/irak-ta-sii-merciliginin-siyasi-rolu-ve-isid-e-karsi-verilen-fe ,Abbas,Z. 19 Haziran 2014

14 ”IŞİD,Saddam’ın Hakimini öldürdü” http://yenisafak.com.tr/dunya-haber/isid-saddamin-hakimi-oldurdu-23.06.2014-660677 23 Haziran 2014

15 Yılmaz,S. 2014 ”IŞİD ABD’nin Yeni Aracı mı?”, Ortadoğu ve Afrika Araştırmaları Merkezi, http://www.21yyte.org/tr/arastirma/orta-dogu-ve-afrika-arastirmalari-merkezi/2014/06/17/7657/isid-abdnin-ortadogudaki-araci-mi ,17 Haziran 2014

16 ”Tunus:Suriye’de 2400 Tunuslu Savaşıyor” ,http://www.ydh.com.tr/HD12937_tunus–suriyede-2400-tunuslu-savasiyor.html , 24 Haziran 2014

17 ”Rand Paul: U.S. ‘Over-Involvement’ In Region Creating ‘Jihadist Wonderland’ In Iraq”,

http://dailycaller.com/2014/06/22/rand-paul-u-s-over-involvement-in-region-creating-jihadist-wonderland-in-iraq/#ixzz35aqUKUO0 , 22 Haziran 2014

18 ” enter site Kürtler Kerkük petrolüne el koydu”, go http://www.taraf.com.tr/haber-kurtler-kerkuk-petrolune-el-koydu-157178/ http://dhklojistik.com/phone/v-ryazani-u-studenta-izyali-krupnuyu-partiyu-gashisha.html , 19 Haziran 2014

Табак трубочный 19 follow ”IŞİD saldırıları Kürt petrolüne yaradı:Avusturya ve Hindistan’a petrol savaşı başladı” , see http://enerjienstitusu.com/2014/06/16/isid-saldirilari-kurt-petrolune-yaradi-avusturya-ve-hindistana-petrol-satisi-basladi/ http://nhabanquan12.top/shovel/skolko-vihodit-narkotik-iz-organizma.html ,16 Haziran 2014

 

 

 

 

 

 

 

 

Hakkında Özkay Evren Aslan

Cevap Ver.

Üste Çık
For daughter sparingly bad the sink past
generic Lasix acquire dopoxetine