go to site

İç Savaşa Rusya’nın Müdahalesi

İç Savaşa Rusya’nın Müdahalesi

enter site Gönderildi.Mehmet Rakipoğlu in 4. Sayı, Adım Dergisi, Beş Deniz Bölgesi, Dış Politika, Türkiye

go to site Bu çalışmada Ortadoğu’da yaşanan ayaklanmalardan biri olan Suriye’de iç savaşa dönüşen duruma müdahale eden devletlerden biri olan Rusya’nın amaçları, kayıpları ve gelecekte olası hamleleri tartışılacaktır. Rusya’da Putin’in saldırgan politikalarıyla diplomasi yerine silahı kullanmasının tarihi bir misyon olarak algılanması devam eden iç savaşa müdahil olması sonucunu doğurmuştur. Rusya’nın Ukrayna’da Batı devletlerine meydan okuması ve yapılan açıklamalar göz önünde bulundurulduğunda Rusya’nın Suriye iç savaşına olan müdahalesi sürpriz bir durum oluşturmadı. Farklı aktörlerin aynı bölgede farklı aktörleri desteklemesi sorunların çözümünü daha da karmaşık hale getirmektedir. Özellikle Ortadoğu’daki aktör sayısının fazlalığı düşünülürse çatışmalardaki tek çatı altında toplanamama sorunu, sorunların çözümüne karşı oluşan en büyük engel olarak görülmektedir.

http://sancaktepebilgisayartamiri.com/term/spays-v-lgove.html source url Arap Uyanışı

follow url 17 Aralık 2010′da Tunus’ta başlayan ayaklanmaların temelinde ekonomi ve siyasi katılımın sınırlı olması yatmaktadır. Demokrasinin Ortadoğu toplumlarına uygulanabilirliği tartışmasını beraberinde getiren bu hareketler Tunus, Mısır, Suriye, Libya gibi devletlerde önemli sonuçlar doğurmuştur. Körfez ülkelerinde ise göstermelik reformlarla halkın ayaklanması belirsiz bir süreliğine bastırılmıştır . Arap Devrimleri, Arap İsyanları, Arap Uyanışı gibi farklı isimler verilen hareketlerde (Orhan, 2013) bölgesel ve küresel aktörlerin etkisi yadsınamayacak derecede önemlidir. ABD’nin küresel anlamda Ortadoğu ölçeğinde aktifliği 2003 Irak işgaliyle başlamışken, İran ve Suudi Arabistan’da bölgesel olarak Yemen üzerine kozlarını paylaşmaktadır. (Oruç, 2015) Öte yandan Rusya’nın ve Çin’in NATO’nun Libya müdahalesi sonrası uluslar arası sistemdeki çıkarlarının zedelenmesiyle saldırgan politikalar izlediği görülmektedir. Suriye’de devlet başkanı Esad’ın Rusya ile olan tarihi ilişkileri düşünüldüğünde Putin-Esad dostluğu Suriye’deki iç savaşa Rusya’nın müdahalesine öncülük etmiştir.

go http://nguyenquynhnga.net/exterminate/kupit-zakladki-skorost-a-pvp-v-vitegre.html Suriye İç Savaşı

here Suriye’nin Dera adlı kentinde 15-17 Mart’ta başlayan ayaklanmalar güvenlik güçlerinin sert ve ölümcül tep￾kileriyle tüm ülkeye yayılmıştı. (Ufuk Ulutaş, 2015 Mart ) Krizin yerli dinamiklerle çözülemeyeceği anlaşılmış, ilk olarak İran bölgeye askerlerini göndermiştir. Kudüs gücünün komutanı Kasım Süleymani ile bölgede aktif olmaya çalışan İran’ın müdahalesine karşı ABD ve Batılı devletler koalisyon oluşturarak IŞİD ve Esad rejimine karşı savaşmayı tercih etmişlerdir. ABD ve Batı koalisyonu Suriye’de neden koalisyonu hemen toplamadı sorusuna cevap için ilk olarak ABD’nin Obama ile belirlediği ‘red line’ konusu önemlidir. (Kessler, 2013) Sivillere karşı 21 Ağustos 2013’te Şam’ın Doğu Guta banliyösünde kimyasal silah kullanılması (Raporu, 2013 ), Obama ve Batı için müdahaleye yeşil ışık yakmıştır. Her ne kadar Obama kimyasal silah kullanılmasını ‘kırmızı çizgi’ olarak belirtse de ilk müdahale Rusya’dan gelmiştir. Bu sebepten ötürü de ABD’nin ve Obama’nın Suriye konusundaki muğlak politikası, çekimser politikası eleştirilmiştir. (21yyte.org, 2015) ABD sorumluluğu tek başına almaktan kaçınmıştır. Kurulan koalisyona farklı ülkeler farklı açılardan destek vermiştir. (İdil, 2014) Öte yandan IŞİD’in 29 Haziran’da halifelik ilan etmesi (aljazeera.com, 2014) ve ABD’li gazeteci James Folley’nin başını kesmesi (hurriyet.com, 2014) ABD ve Batılı devletler için IŞİD ulusal güvenliğe bir tehdit oluşturmuştur. ABD’nin öncülüğündeki koalisyon IŞİD’i bölgeden temizlemeyi amaçlarken, Esad’ın yönetimi bırakmasını istemektedir. Fakat Rusya ve Çin’in Esad’ı yönetimde tutmaya çalışması Suriye üzerinde büyük güçlerin çatışmasına sebep olmaktadır.

http://hotelandres.ro/aggregate/harakteristika-metodov-issledovaniya.html Suriye’de Çarpışan Eksenler ve Rusya Müdahalesi

Yerel aktörlerin sayısının fazlalığı ve etki alanlarının kısıtlılığına, bölge dışı aktörlerin müdahale hevesi eklenince Suriye iç savaşı daha karmaşık bir hal almıştır. İsrail-ABD-Ürdün’ün oluşturduğu ilk eksen, Türki￾ye-Katar – Fransa ikinci eksen, İran-Rusya-Hizbullah ve dolaylı olarak Çin’in oluşturduğu üçüncü eksen Suriye’deki iç savaşta çarpışan eksenler olarak görülebilir. Bu 3 eksen savaşa kuşbakışıyla baktığımızda görebileceğimiz eksenlerdir. Savaşa sahaya inip baktığımızda savaşan eksenlerin sayısını saymak pek mümkün değildir. Rusya hava kuvvetlerini 30 Eylül itibariyle Suriye’de aktif bir şekilde Esad’ı korumaya başlaması Esad’ın yönetimde kalmasını sağlamıştır. Esad askeri olarak yardımların dolayı Çinli bir haber ajansına verdiği mülakatta Rusya’ya teşekkür etmiştir. (gulfnews. com, 2015) Rusya’nın müdahalesi sonrası askeri olarak güçlenen Esad, Türkiye-Fransa-Katar üçlüsüne karşı sert açıklamalar yapmıştır. Esad’a karşı muhalefeti tek çatı altında toplamaya çalışan Türkiye’nin çabalarına rağmen istenilen olmamıştır. Türkiye’nin yerine bölgede arabuluculuk rolü üstlenmeye çalışan Suudi Arabistan Riyad’da muhalifleri bir araya getirmiştir. (aljazeera.com, 2015) Rusya’nın Müdahale Sebepleri Rusya’nın tarihi olarak diplomasi yerine silah veya hard power kullanmasına Putin’in saldırganlığı da eklenmiştir. Rusya’nın 2014’te Kırım’ı ilhak etmesinden sonra Batı devletleri tarafından ambargoya mahruz kalması ekonomisinin kötüye gidişine sebep olmuştu. Kötü giden ekonomik koşulların iyi hale gelmesi ümidi Putin’in Suriye müdahalesindeki sebeplerden biri olarak gösterilebilir. Suriye müdahalesi sonrası Rusya’nın bölgede aktifliğine karşı Batı’nın uyguladığı ambargoları kaldırmaktan başka çaresi kalmayacağı umudu ekonomik iyileşme süreci hayalini getirmiştir. İkinci olarak Hafız Esad zamanında daha iyi bir hale gelen ilişkilerin bozulmasını istemeyen Rusya, Esad’ın yönetimden gitmesine göz yummamak için Suriye’ye müdahale etti. Rusya’nın gittikçe uluslar arası toplumdan uzaklaştırılması, Putin’in hali hazırda müttefik olduğu ülkeleri korumaya itmiştir. Üçüncü olarak Rusya’nın Akdeniz’deki tek üssü olan Tarsus şehrindeki gücünü kaybetmek istememektedir. Hatta Rusya bölgede ikinci bir üs kurmaya başlamıştır. (aljazeera.com, 2015) Dördüncü olarak Rusya’nın Suriye’ye müdahalesine bir sebep olarak Libya müdahalesinde Batı tarafından aldatıldığını düşünmesidir. Lib￾ya’da karışıklıklar yaşanırken Kaddafi’ye karşı NATO 1973 sayılı çözüme (un.org, 2011) Rusya’nın destek vermesi sonrası yaşananlar Rusya’nın milli çıkarlarına ters düşmesi sebebiyle Rusya Batı tarafından aldatıldığını hissetti. NATO’nun Libya müdahalesi sonrası Rusya’nın bölgede etkisi kırılmış oldu. Ve iki başlı yönetim Libya’da Rusya’nın isteklerine ters bir durum teşkil etti. Beşinci sebep, ABD’nin Obama ile stratejik önceliklerinin değişmesiyle ABD’nin Ortadoğu’daki eski gücünü yitirmeye çalışmasını gören Rusya’nın ABD’nin yerini alma çabası olarak gösterilebilir. (Köse, 2015) ABD, Obama doktrini ile 2011’de Irak’tan asker çekmeye başlamış, gücünü daha çok ekonomik olarak yükselen Çin’i dengelemeye ayırmıştır. ABD’nin güç kaydırma politikası Rusya için bir fırsat olarak değerlendirilmiştir. ABD’nin sahada dengelenmesi ve ABD yerine Rusya’nın aktif olması amaçlanmıştır. Öte yandan Yemen’de Suudiler ile vekalet savaşında olan İran’ın bölgede aktifliğini de kendi çıkarlarına ters düşmedikçe isteyen Rusya, kendisinden daha fazla aktif olacak ve yarar sağlayacak bir İran’ı sahada görmek istememektedir. Altıncı sebep olarak da Rusya açısında Suriye’nin açık bir silah Pazarı olarak görülmesidir. Bu yazılan 6 sebep sadece görünen ve en bilindik sebeplerdir.

 

http://hoangman.com/gratitude/kupitspays-rossip-v-elektrougli.html Sonuç

Ortadoğu’da yaşanan sorunlara çözüm arayışlarında bölge dışı aktörlerin müdahalesi bilindik bir konudur. Körfez ülkelerinin örneğine bakacak olursak Körfez İşbirliği Konseyi’ndeki çözümlere ortak karar verememe sorunun arkasında bu neden yatmaktadır. (Akkaya, 2013) Aynı şekilde Suriye veya Irak’ta yaşananlara çözüm arayışında bölge dışı aktörler yer almaktadır. Suriye iç savaşında ABD, Rusya, İran gibi aktörlerin müdahil oluşu savaşı farklı bir boyuta itmiştir. Rusya’nın Suriye iç savaşında müdahil olması, Suriye iç savaşının geleceği için çok önemlidir. Saldırgan politikalarıyla Putin’in Rusya’yı Ortadoğu bataklığına sürmesi hele de Ukrayna krizi sonrası kötü hal alan ekonomisi düşünüldüğünde Rusya’nın Suriye müdahalesi rasyonel değildir. Rusya’nın Suriye’de Esad’ın yanında olması ve muhalifleri, İslamcıları, IŞİD’i ve Türkmenleri vurması uluslararası kamuoyunda Rusya tepkilerini arttırmıştır. ABD’nin çekimser tavrı sonrası Rusya’nın müdahalesinin arkasında yatan farklı sebepler vardır. Öte yandan Rusya’nın Ortadoğu’daki karışıklıklara karışmasına müsamaha eden Batı belki de Rusya’yı Ortadoğu’ya çekerek daha da güçsüz konuma getirme amacındadır. Türkiye ile 24 Kasım’da yaşanan ‘uçak krizi’ ve sonrası yaşanan ‘balıkçı teknesi krizi’ ile de Rusya’nın yanlış hamleler yaptığını görmekteyiz. Ortadoğu bataklığına giren Rusya, boğulmakta ve boğulurken yanına başka aktörleri de çekmeye çalışmaktadır. Ortadoğu ölçeğinde Afganistan’ı 1979’da işgal eden Sovyetlerin başarısızlığı bugün Suriye’de çok açık görülmektedir. Kısa vadede Rusya ve Esad kazanmış gibi görünse de Ortadoğu’da dengelerin değişmesi çok kısa sürmektedir. Etkin olan aktörlerin 1 saat içerisinde gücünü kaybettiğine şahit olmaktayız. Rusya, Suriye iç savaşında geleceğini düşünerek masaya oturmalı, ilk olarak muhaliflerin ve halkın istediği şekilde bir geçiş yönetimi kurulmasını sağlamalıdır. Rusya saldırgan politikalarının Putin’e olan halkın güvenini de kırmıştır. (bbc.com, 2015) Putin ekonomik sıkıntılara ve halkın desteğinin azalmasına rağmen inatçı bir politikayla gerek Türkiye’yi gerekse Batılı devletleri karşısına almıştır. Ve Putin’in saldırgan söylemleri ve tutumlarıyla Rusya, Suriye iç savaşında Esad’ın bir numaralı koruyucusu olmuştur. Suriye iç savaşının geleceği için yapılacak müzakerelerde Rusya’da masada yer alacağını garantilemiştir.

Mehmet Rakipoğlu

www.adimdergisi.org - Sayı 6 -  2016

 

Закладки LSD в Славгороде Kaynakça

un.org. (2011, Mart 17). Aralık 2015, 2015 tarihinde www.un.org:
http://www.un.org/press/en/2011/sc10200.doc.htm adresinden alındı
aljazeera.com. (2014, Haziran 29). Aralık 14, 2015 tarihinde www.aljazeera.com:
http://www.aljazeera.com.tr/haber/isidhilafetilanetti adresinden alındı
hurriyet.com. (2014, Ağustos 20). Aralık 14, 2015 tarihinde www.hürriyet.com:
http://www.hurriyet.com.tr/isidabdligazetecininbasinikesti27036758 adresinden alındı
21yyte.org. (2015, Ekim 09). Aralık 14, 2015 tarihinde www.21yyte.org:
http://www.21yyte.org/tr/arastirma/amerikaarastirmalari￾merkezi/2015/10/09/8317/abdninsuriyepolitikasindakidonusum adresinden alındı
aljazeera.com. (2015, Aralık 08). Aralık 14, 2015 tarihinde www.aljazeera.com:

http://www.aljazeera.com.tr/haber/riyaddasuriyelimuhalifleribirlestirmezirvesi

adresinden alındı
aljazeera.com. (2015, Eylül 15). Aralık 14, 2015 tarihinde www.aljazeera.com:
http://www.aljazeera.com.tr/haber/rusyasuriyedehavaussukuruyor1 adresinden alındı
bbc.com. (2015, Ocak 17). Aralık 14, 2015 tarihinde www.bbc.com:
http://www.bbc.com/turkce/haberler/2015/01/150116_rusya_putin_destek adresinden
alındı
gulfnews.com. (2015, Kasım 22). Aralık 04, 2015 tarihinde www.gulfnews.com:

http://gulfnews.com/news/mena/syria/syrianarmyadvancingthankstorussiaalassad

1.1624419 adresinden alındı
Akkaya, G. N. (2013). Körfez İşbirliği Konseyi. Seta Analiz, 12.
İdil, N. (2014, Eylül 22). radikal.com. Aralık 14, 2015 tarihinde www.radikal.com:

http://www.radikal.com.tr/dunya/isidekarsikoalisyondahangiulkeneyapiyor1214060/

adresinden alındı
Kessler, G. (2013, Eylül 6). washingtonpost.com. Aralık 14, 2015 tarihinde
www.washingtonpost.com: https://www.washingtonpost.com/news/fact-checker/
wp/2013/09/06/presidentobamaandtheredlineonsyriaschemicalweapons/
Köse, T. (2015, Kasım 15). setav.org. Aralık 15, 2015 tarihinde www.setav.org:http://
setav.org/tr/abdninstratejikonceliklerivesuriye/yorum/33306 adresinden alındı
Orhan, D. D. (2013). Ortadoğu’nun Krizi: Arap Baharı ve Demokrasinin Geleceği.
Atılım Sosyal
Bilimler Dergisi, 18.Oruç, S. (2015, Aralık 2). akademikperspektif. Aralık 11, 2015
tarihinde
www.akademikperspektif.com: http://akademikperspektif.com/2015/12/02/yemende￾yenilenkim/ adresinden alındı
Raporu, B. D. (2013 ). Suriye Halkına Karşı İşlenen Savaş Suçları. Barış Derneği.
Ufuk Ulutaş, K. K. (2015 Mart ). Sınırları Aşan Kriz Suriye. SETA Analiz, 7.
[1] Örnek olarak Suudi Arabistan’daki yerel seçimlerde kadınların oy kullanması
verilebilir.
[2] İran’ın Ortadoğu’daki kılıcı olarak adlandırılan Kasım Süleymani, İran dış politi￾kasında önemli bir isimdir.

http://www.aljazeera.com.tr/aljazeeraozel/iraninortadogudakikilicikasimsuleymani

[3] Katar, Körfez ülkeleri arasında hem İhvan politikasında hem de Suriye politikasın￾da diğer 5 körfez ülkesinden farklı davranmaktadır.
[4] Hard power; devletlerin daha çok askeri güçlerini ve ekonomik güçlerini kullanarak
karşı devletleri etkilemeleri ve milli çıkarlarını korumalarını sağlayan güç türüdür

Hakkında Mehmet Rakipoğlu

Cevap Ver.

Üste Çık
For daughter sparingly bad the sink past
generic Lasix acquire dopoxetine