follow site

go site
İslam’ın Birlik ve Beraberliğe Verdiği Önem

İslam’ın Birlik ve Beraberliğe Verdiği Önem

http://www.ciptasemula.com/predominant/kivi-obmenyat-na-dash.html Gönderildi.Adım Dergisi in 4. Sayı, Adım Dergisi, Felsefe Düşünce

http://www.allnano.co.uk/healthy/tramadol-v-surgute.html

http://www.angkorrecycled.org/aunt/kupit-vitamin-barnaul.html BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM (Rahman ve Rahim olan Allah’ın adı ile başlarım)

Обход блокировки скотобаза Героин в Меленки İslam dini Tevhit dinidir. Tevhit de, Allah’ın http://milliondollarincomes.com/friendly/effekt-mdma.html birliği anlamıyla beraber birleştirmek, bütünleştirmek manalarını kapsamaktadır. Nasıl hakikatte ve alem de birlik ve bütünlük varsa, insan hayatının temelinde de birlik vardır. Bu birlik olmadan bir insan topluluğundan ve insanî bir yaşamdan bahsetmek mümkün değildir. İslam, huzur ve barışı bozucu tefrikalardan sakınarak, zora ve sindirmeye başvurmaksızın hoşgörülü bir ortamı hâkim kılmak, kenetlenme ve birleşmenin tek yoludur. Birlik ve beraberliğin önemini anlamak ve hayatımıza uygulamamız için Cenab-ı Allah (CC) Yüce Kitabımız olan Kur’an-ı Kerim’de pek çok ayetle biz insanlara bildirmiştir. Nitekim dünya da canlılar olarak toplum-sal hayat tarzı benimsenmiştir. Ve bilhassa insanlar da fıtraten toplu halde yaşamaya uygundur. Kıymetli kardeşlerim Alemlerin Rabbi olan Allah (CC) bizleri Müslüman olarak yaratmış ve Müslümanlığımızın gereğinden dolayı birlik ve beraberlik içinde yaşamalarını emretmiş ve tefrikaya (ayrılığa) düşmememiz içinde bizleri uyarmıştır. “ Allah ve Resulüne itaat edin, birbirinizle (ihtilafa düşüp) çekişmeyin. Sonra korkuya kapılırsınız da kuvvetiniz gider.’’(ENFAL SURESİ/ 46.AYET) İnsanlar ne zaman ki birlik beraberlik içerisinde olur, bir birlerine yardımlaşma ve dayanışma içerisinde olursa terakki (ilerleme)olur, ne zaman ki birbirlerinden ayrılır tefrikaya düşerseniz de bütün güçleri ve kuvvetleri birbirleriyle uğraşmayla gider kaybolur. Toplumları sağlıklı bir şekilde ayakta tutan faktörlerin başında birlik ve bütünlük yer alır. Tefrika yani bölücülük hastalığına müptela olmak ise, toplumları temelden çökertmeye neden olur. Yüce Peygamberimiz bir hadisinde ‘’Mü’min cana yakındır.(İnsanlarla) yakınlık kurmayan ve kendisiyle yakınlık kurulamayan kimse de hayır yoktur.’’ buyurmaktadır.

see url Tanışıp kaynaşalım diye de kabilelere ayrıldığımız bildiriliyor ve topluluk halinde yaşamamız vurgulanmaktadır. Topluluk halinde yaşarken beşeri münasebetler hakkında da bizlere yol göstermektedir bir başka ayet-i kerime; “İyilik ve (Allah’ın yasaklarından) sakınma üzerinde yardımlaşın, günah ve düşmanlık üzerinde yardımlaşmayın.” (MAİDE SURESİ/2. AYET) buyuruyor. Müslümanlar olarak güzel söz ve davranışlarda bulunmak, kötü kırıcı söz ve davranışlardan da uzak durmak gerekir. Bölünüp parçalanmaya ve fitne ve fesada sebep olan yalan, gıybet, iftira, haset, rüşvet, kayırma, içki, kumar, zina, kıtal, ana-babaya isyan vs. gibi kötülükler de, yüce dinimizce kesinlikle yasaklanmış ve büyük günahlardan sayılmıştır. Zaten İslâm dininde yer alan emir ve yasakların her biri insanlığın dünya ve ahiret menfaatine yöneliktir. Bu hedefe ulaşmanın en sağlıklı yolunun da, kavgasız bir ortamın sağlanmasından yani birlik ve bütünlükten geçtiği bildirilmiştir.

http://xn-----elckaabbbx4arefvd2ag5a5g.xn--p1ai/makesure/narkotiki-v-okulovke.html İnsan onuruna yakışan davranışlarda bulunmak Müslüman kimliğe yakışan en güzel duruştur. Müslüman kimse elinden ve dilinden emin olunan kimselerdir. Bir hadis-i şerifte Hz Peygamber (SAV) şöyle buyurur: “Size birlik halinde bulunmanızı tavsiye ederim. Ayrılığa düşüp dağılmaktan da şiddetle kaçınmanızı isterim. Zira şeytan yalnız başına yaşayana yakın olup, birlikte yaşayanlar-dan uzaktır. Kim cennetin ta ortasında yer almak isterse birliğe yönelsin.”

enter site  

http://www.levidalista.com/bed/kupit-shishki-v-udomlya.html İslâm dini söz konusu birlik ve dayanışmanın sağlanması için, müminleri kardeş olarak ilan etmiştir. Nitekim yine Kur’an şöyle buyurur: “Müminler ancak kardeştirler. Öy-leyse kardeşlerinizin arasını düzeltin ve Allah’tan korkun ki, merhamet olunasınız.” (HUCURAT SURESİ/10. AYET) ve yine: “Müslüman Müslüman’ın kardeşidir, ona zulmetmez, onu haksızlık edenin eline bırakmaz. Bir kimse Müslüman kardeşinin ihtiyacını yerine getirirse, Allah da ona yardım eder. Bir kimse din kardeşinin ayıbını örterse, Allah da kıyamet gününde onun ayıbını örter.” gibi konumuzla ilgili hususları açıkladığı hemen hemen her konuşmasında, din kardeşliğinin önemini ısrarla dile getirmişlerdir. Yine birliğin ve kaynaşıp kucaklaşmanın önemine, bölünüp parçalanmanın da tehlikesine, çok kısa bir cümleyle dikkat çeken Allah Resulü (SAV): “Bir karış da olsa cemaatten ayrılan kimse, İslâm bağını boynundan çözmüş demektir.” “Müslüman cemaatten ayrılan ve itaat yolunu terk etmiş olarak ölen kimsenin ölümü, cahiliyye ölümüdür. Ümmetime karşı harekete geçerek mü’minin imanına saygı duymaksızın ve sözleşmeli bulunduğu kimseye karşı olan ahdine vefâ göstermeksizin suçlusuyla suçsuzuyla bütün ümmetimi vurmaya kalkışan kimse Benim ümmetimden değildir. Asabiyet/ırkçılık duygusuyla öfkelenen, asabiyet uğruna savaşırken yahut ırkçılık dâvâsı güderken körü körüne açılmış bir bayrak altında ölen kimsenin ölümü cahiliyye ölümüdür.” buyurarak, Ehl-i Sünnet ve Cemaat çizgisinden sapmamayı tavsiye etmiştir. Çünkü hem maddî, hem de manevî yönden yükselmek, dolayısıyla da başkalarının tahakkümü altında yaşamamak, ancak birlik-beraberlik ve İslâm’ın öngördüğü kardeşlik ruhunu canlı tutmakla mümkündür. Bunun en büyük örneğini, üç kıtada huzur  ve barış örneği sergileyerek nice kahramanlık ve medeniyetlere imza atan şanlı ecdadımız göstermiştir. Yüce Allah’ın emri doğrultusunda hareket eden atalarımız, birlik ve bütünlüğü bozucu davranışlara, ayrılığı körükleyici girişimlere fırsat vermemişlerdir. Bu arada toplumda hem maddî, hem de manevî denge-leri sağlayıcı ve koruyucu tedbirler alarak, huzur ve barışın devamını sağlamışlardır. Sayısız ilim merkezleri, yoksul, kimsesiz ve yolda kalmış insan-lar hatta hayvanlar için kurulan vakıf, yurt, imarethane vb. kuruluşlar bunun en güzel örnekleridir. Kısaca ifade edersek, birlik ve dirliği sağlamak için, İslâm’ın ruhuna ve insanlığın yararına olan maddî ve manevî her türlü imkân ve gücü harekete geçirmek gerekmektedir. Başta yüce dinimiz olmak üzere bütün semavî dinlerin insanlığa ortak mesajları, Allah’a karşı olan kulluk görevlerinin ifası ve şer güçlere âlet olmadan insanca yaşamalarının yolunu göstermektedir. Bu da ancak dostluk ve dayanışma ile gerçekleşebilir.

go site Osmanlı Devleti 73 zümreden insanı barındırmış, birlik ve dayanışma içerisinde yaşamışlardır. Ne zamanki bazı batılıların teşviki ile Müslüman-ların arasına ve Osmanlı tebeasının arasına tefrika(ayrılığa) düşmüş o zaman Osmanlı Devleti dağıl-maya başlamış ve güç kaybetmiştir. Ve bugün de aynısı bu güzel memleketimizde de oynanmak istenmektedir. Bizim zenginliğimiz olan farklılıklarımızı bazı iç ve dış mihraklar birbirimize karşı düşmanlık vesilesi yapmaya çalışıyorlar.

Закладки шишки ак47 в Приозерске Birbirinden farklı dilleri, milliyetleri, cinsiyetleri, kültürleri olan insanlık alemine baktığımızda muazzam bir çeşitlilik görürüz. Türk’ü, Kürd’ü, Arab’ı, Fars’ı, Hintli’si, Maley’i, Bosnalı’sı, Afrikalı’sı ile İslâm ümmeti bir çiçek bahçesine benzer. Her bir çiçeğin rengi, kokusu, endamı farklıdır. Ama onların bütünlük ve ahenginden muhteşem bir çiçek bahçe-si ortaya çıkmıştır. Aynı şekilde İslâm medeniyeti, Fas’tan Endonezya’ya, Anadolu’dan Hint alt kıtasına, Arabistan’dan Orta Asya’ya ve Balkanlara kadar muazzam bir çeşitlilik gösterir. Mimarî tarzları, şehir düzenleri, kılık kıyafetleri, dilleri, mutfakları, yerel örf ve adetleri ile dantel gibi örülmüş bir mozaik çıkar karşımıza. Bu çeşitliliğin anarşiye ve kaosa/ kargaşaya dönüşmesini engelleyen, insanlık vasfına bir ahenk, düzen ve bütünlük kazandıran da yine tevhit, yani birlik ve beraberlik ilkesidir.

Закладки метадон в Абдулине Resul-i Ekrem veda hutbesinde; “EyMü’minler! Sözümü iyi dinleyiniz, iyi anlayınız ve iyi muhafaza ediniz! Muhakkak ki, Rabbiniz birdir. Babalarınız da birdir. Hepiniz ademdensiniz, dem(as) da topraktandır. Müslüman Müslüman’ın kardeşidir ve böylece bütün Müslümanlar kardeştirler. Allah katında en hayırlınız, Allah’tan en çok korkanınızdır. Arabın aceme(arap olmayana), acemin (arap ol-mayanın) de araba, üstünlüğü yoktur. Üstünlük ancak takvâ iledir.’’ buyurmaktadır.

Закладки Скорость Ск Эйфория Шахты Ростов http://www.cartediem.info/neat/kupit-mel-millerovo.html Hz Ömer ‘’biz zelil idik İslam bizi aziz kıldı.’’ diye belirtmektedir.

see url Meva Doğan

http://www.truthseekingdvds.com/prosecute/kupit-mdma-rozovie-turan.html www.adimdergisi.org - Sayı 4 –  2016

click here  

enter Tagged with:

Hakkında Adım Dergisi

Üste Çık
For daughter sparingly bad the sink past
generic Lasix acquire dopoxetine