source

купить морфий Сосновый Бор
Uzlaşı ve Hoşgörü Kültürü

Uzlaşı ve Hoşgörü Kültürü

Закладки стаф в Мамонове Gönderildi.Gülcan Yayla in 4. Sayı, Adım Dergisi, Felsefe Düşünce

http://husnayusuf.com/bash/kupit-mdma-rozovie-azov.html

source url Birbirinden faklı görüşlere, siyasi geçmişe, inançlara, gelir seviyesine, etnik gruba, ırka, cinsel eğilime, yaş grubuna sahip insanlardan oluşan gruplarda yaşıyoruz. Bu grupların içinde bazılarımız ayrıcalıklı kalırken ba-zılarımız dünden bugüne horlanmış, küçük görülmüş ola-biliriz. Bazı kimliklerimiz bize ayrıcalık kazandırırken, bazı kimliklerimizi saklamak için kendimize bile yalanlar söylemiş olabiliriz. Belki yeteneğimizden, aklımızdan, çalışkanlığımızdan değil de sadece belli bir gruptan olduğumuz için elde etmişizdir gücümüzü; ki işte tam da buna ayrıcalıklı grup denir.

купить MDMA Балахна

Цыганская кухня: рецепты с фото Sen hangi gruptansın?

http://anchorfellowship.net/locate/kupit-boshki-novoanninskiy.html

http://chuyennhathanhtrung.com/scratch/kupit-skorost-plast.html Bu soruyu çok duyduk. O zaman yeni bir soru: Çevren-de kaç tane senin kimliğinden olmayan arkadaşın var veya günde kaç kere senin kızdığın şeyleri savunan, senin değer verdiğin şeyleri belki hiç duymamış olan veya umursamayan, anlamakta güçlük çektiğin biriyle konuşuyorsun? Konuşmayı geçelim, senden farklı olanları hangi sıklık-la görüyorsun? Soruyu Türkiye coğrafyasına uygun basitleştirelim: Kaç tane senin oy verdiğin partiden farklı partiye oy vermiş, gönül vermiş insanı tanıyorsun? Tanıyorsan da hangi sıklık-la onlarla konuşuyorsun? Bu soruya verdiğimiz yanıt Türkiye’nin bugünkü kutuplaşmasını ve kutupların hoşgörüsüzlüğünü anlamamıza yeter. Zengin-orta, gelirli-fakir, beyaz, yakalı-işçi, Türk-Kürt, Alevi-Sunni, dindar-dinci-seküler, eğitimli-ilkokul terk derken kendimizce gruplar oluşturduk ve eğer ayrıcalıklı olanlardaysak onlara sımsıkı sarılıp kaldık. Steril hayatlarımızda yaşayıp gidiyoruz ve her seçim sonucuna, her siyasi patlamaya şaşırıyoruz. Çünkü Türkiye’nin nabzını biz tutamıyoruz. San-ki “öbürleri” tüm ayrıcalıklarımızı alıp götürecek gibi paranayok bir düşün-cenin içinde mutsuz ve suçlayıcıyız. Oysaki farklı grupların birbirine karşı hoşgörülü olabilmelerinin ilk koşulu bir araya gelmeleri, konuşmaya ve birbirlerini dinlemeye başlamaları. Biz bunu başarabilir miyiz? Bunun farklı yolları var. Türkiye’de yaşadığımız kutuplaşma konusunda yalnız değiliz. Güney Afrika, Hindistan, İsrail-Filistin, Amerika farklı gruplar arası etkileşimin artırılmaya çalışıldığı çeşitli projelere şahit oldular ve oluyorlar. Ama Makedonya’nın Tetovo Eğitimci Projesi, farklı etnik gruplar arası diyaloğun ve hoşgörünün artırılmasın-da başarılı bir model olarak anılıyor. Bu 3 yıllık proje sonradan Bosna-Hersek’te de 6 yıllık bir proje olarak uygulamaya alındı. Tetovo Eğitimci Projesi Makedonya da 2002’de Karuma Barış Merkezi öncülüğünde başladı. Tetovo Makedonya’nın 2001’de bağımsızlığını kazanmasının ardından etnik gerilimin korkutucu seviyeye geldiği, hatta sivil savaşa doğru gitmeye başladığı bir şehirdi. Gerginlik ve şiddet, şehirdeki Makedon çoğunluk ve nüfusun %25’ini oluşturan ve eğitimsel, ekonomik ve politik fırsatlar konusunda ayrımcılığa uğradığını savunan Arvavut grup arasındaydı. Program şu prensiple başladı: Bir toplumu etkileme potansiyelinin en yük-sek olduğu yer neresidir? Cevap okullardı. Tetovo’dan toplam 24 öğretmen seçildi: 12 Arnavut, 12 Makedon. Bu öğretmenler tam iki yıl boyunca çeşitli zamanlarda bir araya getirildi, uzlaşı metodları konusunda eğitildi ve birbirleriyle konuşmaları, birbirlerinin deneyimlerini dinlemeleri sağlandı.

где можно купить насвай Örneğin bir Makedonyalı öğretmen Arnavut bir öğret-menin tıp bölümüne kota haksızlığından dolayı kabul edilmediğini veya Makedon polisi tarafından sürekli tehdit edildiğini birinci ağızdan dinleme fırsatını ilk kez buldu. Birlikte çatışmaların ana sebeplerini anlamaya çalıştılar ve hem okullarındaki hem de toplumlarında ki diğer bireylerin hoşgörü seviyesini artırmak için projeler tasarladılar. Bu projeler basına da sunuldu. Daha sonra bu öğretmenler kendi toplumlarındaki barış liderleri olarak seçildi.

Колларгол – инструкция по применению, аналоги, отзывы, цена Öğretmenlerden daha iyi bir aday olabilir miydi bunu yapa-bilmek için? Çünkü onlar hem kendi öğrencileriyle hem de mahalleleriyle diyalog egzersizlerini yapabilecek en iyi adaylardı. Projenin katılımcısı olan öğretmenlerden biri şunları söyledi: “Başta birbirimizin gözlerine bile bakamıyorduk. Şimdi kardeş gibiyiz… Yaşamlarımızı farklılıklarımıza saygı duyarak birlikte inşa ediyoruz. Bu, insanlığın nadir bir hediyesi…”Tetovo projesinin oluşturulmasına yardımcı olan teorilerden biri, gruplar arası etnik-politik çatışmaları açıklamaya çalışan sosyal kubizm modeli. Bu model, bize gerilimlerin sebeplerine birbirinden ayrılamaz altı kategoride bakmamızı söy-ler: Tarih, din, demografik yapı, kurumsal ve kurumsal olmayan davranış, ekonomi ve psikokültürel faktörler. Bu altı yapı anlamak ve analiz etmek için yeterince karmaşık. Ama bize tüm gerilimin ve kutuplaşmanın bir günde başlamadığını hatırlatması açısın-dan önemli. Dolayısıyla çözüm olarak da bir günlük, bir aylık, bir yıllık süreler tanımlarsak kendimizi kandırmış oluruz. Kapsamlı bir hoşgörü ve diyalog programı Makedonya’da 3 yıl aldı. Türkiye’de ne kadar sürer dersiniz? Yazımı mahalle örgütlenmesi çok güçlü olan bir siyasi parti temsilcisinin söylediği sözlerle bitirmek isterim: “Sen çayını şekerli içer misin? Ben istesem de şeker kullanmamın yolu yoktur. Neden dersen, her gün en az 10 evin kapısını çalıp dert dinlerim ve her evde en az bir çay ikram ederler.” Eğer fırsatınız olursa, siz de bilmediğiniz bir mahallede yürümekle, bir kapı çalmak-la, tanımadığınız yüzlerle ve düşüncelerle karşılaşmakla başlayabilirsiniz hoşgörü yolculuğuna. Belki de bu, toplumun olmasa da sizin kendinizi yeniden inşa etmeye başlangıcınız olur.

http://www.promicom.by/ignorance/kupit-zakladki-metadon-v-kizele.html Gülcan Yayla

follow www.adimdergisi.org - Sayı 4 –  2016

Купить закладки лирика в Новохопёрске  

http://tresnobautjaya.com/lawful/metakvalon-narkotik.html Kaynaklar:
Craig Zelizer (2009) Building Peace: Practical Reflections from the Field kitabından bölüm: Paula Green and Ol-ivia Stokes Dreier. Promoting Ethnic Tolerance and Cultural Inclusion in Macedonia: The Tetovo Educators Project.

source link Tagged with:

Hakkında Gülcan Yayla

Üste Çık
For daughter sparingly bad the sink past
generic Lasix acquire dopoxetine