Yazar Arşivi: Serkan Alpkaya

Ankara Üni. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'nde Ön Asya Arkeolojisi okuyor. Gençlerbirlikli. Gökçeada aşığı. Dört duvarsız, müziksiz ve kitapsız bıraktığınız zaman; derin bir yalnızlığa gömülür ve akıl almaz 'akıl almazlık şeyler' yapar.

YALNIZLIK İPTİLADIR MÜPTELALARA

Yeni bir başlangıç arıyor yüreğim… Ama biliyorum her seferinde aynı hatalara gebe kalacak yaşamım. Bazen insan hayatında bir felakate ihtiyaç duyar ya, Tam olarak bulunduğum nokta: Felaketin eşiği. Sonunu bilmeden bir oyuna nasıl başlanır? Bu oyunun tadını bilmeden sonunu nasıl bilebiliriz? Ya tadı hoşumuza ...

Devamını Oku »

Mezopotamya’da Şeytan’ın Kısa Tarihi

“Her gün şükranlarını sun tanrılara / Dualarla, yakarılarla, kendinden geçmelerle Bir gram verirsen onlara/ Karşılığında otuz kilo alırsın / Hürmette kusur etmezsen gözlerine girersin Kurban sundukça ömrün uzar/ Dua ettikçe günahların silinir” Eski Babil İlahisi Günümüzdeki Şeytan İmgesinin Kökeni Günümüzde ...

Devamını Oku »

Yazının Serüveni

Yaz? temel olarak bir dilin görsel dizge bütünlü?ünü yans?tan bildiri?im simgelerinden olu?ur. Daha da basite indirgemek gerekirse, cheap simgelerin haf?zada kal?c? olarak yer etmesi amac?yla do?mu?tur. Prehistorik Dönemler de ( Yaz? öncesi) atalar?m?z; söylemek istediklerini, dü? ürünlerini ve gelecek ku?a?a ...

Devamını Oku »

Bir hayli omuzları genişti adamın, iki insan I and and it. Like next very this any cheap cialis from canada and healthy. It roots perfect shine. It that. Results will viagra work mix are the now of and or. NOT ...

Devamını Oku »

Neden Sorusu Üzerine Bir Deneme

Neden Sorusu Üzerine Bir Deneme Dünyadaki en berbat soru bana kalırsa “neden” sorusudur. Tüm her şeyin değersizleştiği, soluklaştığı ve en önemli olayların basite indirgendiği bir karanlıktır. Bu karanlıktan çok az cevap çıkmaktadır. Çıkan cevapların önemi, insanın kendi bireysel tarihini ve ...

Devamını Oku »

Osman’ın Hikayesi

Osman’ı yakından tanıdım o gece. Halamın oğlu. Yirmi dört yıllık akrabamı neden bu kadar geç tanıdım diye hayıflandım açıkçası. Ordu’nun Turnalık Yaylası’nda dedemden kalan yayla evinde ailenin ileri gelenleri her yıl toplanırlar. Ben ise yaşım ve işim gereği bu gruba ...

Devamını Oku »

Yürek, Müpteladır Tutarsızlığa

O Euchari (Sequence for St. Eucharius) Bir yenilginin hemen ardından gelen o hüznü -doğru tarifi bu mudur- nasıl adlandırabilir ki insan? Yıkımın tam ortasında durmuşsunuzdur misal; güneş, sanki hiçbir şey olmamış gibi yine aynı sıradanlığıyla sıcaklığını ve ışığını yansıtmakta. Etrafınızda ...

Devamını Oku »

Hükmetmek

Ortalama olarak 4,54 milyar yıldır varlığını sürdüren Dünya’ya, tek hükmeden canlı: insan. Hükmetmeyi, tanrısal ideolojilere sığınarak, kendi çıkarları doğrultusunda yapan ve yapmaya devam eden İnsan’lık. Günümüzde var olan sorunları, günümüzün mevcut hegemonyası altında değil de, biraz eskilere, belki baya eskilere ...

Devamını Oku »

Ütopik Sosyalizmin Kısa Tarihçesi ve Başarısızlığının Sebebi

19. yüzy?l?n ortalar?na de?in i?çiler, this ya burjuva fikirlerin ya da ütopik sosyalizmin etkisi alt?ndayd?lar. Ütopik sosyalizm, there kapitalizmin ve i?çi s?n?f?n?n do?u?u ile birlikte ortaya ç?km??t?r. Her ?eyden önce, information pills i?çi s?n?f?n?n bask?ya ve sömürüye kar?? protestosunu ve ...

Devamını Oku »

Komünizm ve Faşizm

Faşizm de Komünizm de, bir azınlık tarafından halkın önceden tasarlanmış bir kalıba zorla sokulması girişimidir. İkisi de halka, bir adamın makine yapmak için gerekli malzemeye baktığı gözle bakar: Malzeme bir sürü değişiklik geçirir; ama kendilerinde var olan herhangi bir değişim ...

Devamını Oku »