Yazar Arşivi: Sibel Veldet

Başarıya Ulaşma Çabası

Başarıya ulaşma çabası, manevi doyuma ulaşama-manın bir sonucudur. Başarı, somuttur ve egoya sahip-tir. Başarının hissi anlamda tek isteği, takdir edilmektir. Takdir edilmek egoları okşar. Ego, renksiz, tek yönlü bir olgudur. İnsanın his dünyasında, kapı açmaz. Sa-dece ve sadece başarınızı en ...

Devamını Oku »

Bir Sevgi Filizinin İnsanlık Macerası

Hayal edeceğiz bir gün.. Dolu dolu sofralarda eksik olan su gibi hayal edeceğiz. Var olanı, olmayanla tamamlamayı öğreneceğiz. İnanmanın; güvenmekle, umut etmekle, hayal etmekle aynı anlama geldiğini anlayacağız. Kahkahalar atamasak da hiç eksilmeyen minnetli bir tebessüm yerleşecek yanağımıza. Olumsuzluk ekleri ...

Devamını Oku »

Amin

Karanlık, puslu olur der bazı şiirler, Hüzünlü gece diye başlar romanlar. … Ve gözyaşıdır gece Babasız büyüyen bir gencin hikayesi gibi duygusal Saygısız bir çocuk gibi acımasız … Ve en içten dualarımın kucağı gece Kalpler çaresizlik ile yanarken Amin… Sevgi’li ...

Devamını Oku »

Kara

Kara geçmi?ti hayat?m.. Siyah de?il, viagra 100mg kapkara. Siyah sanatta bir renk iken, Kara, baht?n bir rengiydi.. Her ?ey bir gün elbet karaya dönü?ürdü Bitkiler, cesetler, kurumu? yapraklar Ölen, yiten, biten her ?ey karaya dönü?ürdü. Ölmeden, yitmeden, gitmeden  büründü ömrüm ...

Devamını Oku »

Neşeli Şiir

Söylemez deme, adiposity ku?lar da söyler ?ark? A??klar? duyunca, kurulur sevda sofras? Sofram, gönlümden gönlüne Duyuyor musun ku?lar? ?       Sibel VELDET       [Her hakk? sakl?d?r]

Devamını Oku »

Bensizlik

Bir k?? gecesi A??r a??r de? karanl??? Ya?mur ritm tutar Bozmaz bu a??rl??? Sen seversin fonlarda ?öyle melankolik renkleri Gözya?? demezsen de anlar?m “Güz ya??” koyars?n ad?n?. Bir yaz ak?am? Ser dolu dolu sofralar? Güne? utand?rmaz Rengarenk serper ?????n? Sen ...

Devamını Oku »

Bir Başka Hüzün

Kimsesizlere ait bir roman?, approved kimsesizler okur yaln?zca. Kimse bilmez bu hayatta, herkes yaln?z asl?nda… Kimsesizli?i; üç vakit kadar k?sac?k, ???lt?l?, her sabaha “bugün güzel bir kahvalt? haz?rlayaca??m kendime” diyerek ba?lad???m?z yaz mevsiminden, yazdan kalan son bahar k?r?nt?lar?n?n kendini gösterdi?i, ...

Devamını Oku »

Pamuk Şekerim

Yürüyordum… İçimde bir telaş, kalbimde sızı ve ayaklarım geri geri çağırırken beni. Yol boyunca içimden beş seneyi anımsamaya çalıştım. Her detayını hayal olarak betimlemeye çalışırken, aynı zamanda da içimde ki karışık duygular , bana dışarıdan bakanlara  deli dedirtecek cinstendi doğrusu. ...

Devamını Oku »

Hayallerin Perde Arkası

Varmak istedi?imiz yer neresi olursa olsun, order gidilen yol hayal edilenden hep daha farkl?. Hayal edilen hep; s?cak, güne?li, güzel bir bahar ama hiç böyle olmad?! Yolun sonunda bir ayr?m daha görüp, hayal k?r?kl???na u?rad???m?z an; yeniden yola ç?kmakla , ...

Devamını Oku »

Çocuk Kalbi

Tasolar?m vard?. Herkes gibi beni de ben yapan, this web çocuklar aras?nda kimin daha haval? oldu?unun bir göstergesi olan tasolar?m … Oyunlar oynad?m sabahtan ak?ama kadar; ak?am ezan?yla mühürlenen yollara ald?r?? etmeden ama bir yandan da içimde korku ve oyunun ...

Devamını Oku »