таблетки противоядие тарен

Yazar Arşivi: Veli Reçber

Feed Subscription

Yaşar Kemal ve Rıfat Ilgaz Üzerinden Sanat ve Sınıf İlişkisi

http://www.kitaptr.net/explicit/[TRANSLITN]-150.html 0

Yaşar Kemal ve Rıfat Ilgaz Üzerinden Sanat ve Sınıf İlişkisi

source link SANAT VE SINIF İLİŞKİSİ Antropolojik bulgular ve sosyolojik araştırmalar tarihin her döneminde insanların ya topluluk halinde ya da toplum halinde yaşadığını ortaya koymaktadır. Toplumsal bir varlık olan insanoğlu tarihin her döneminde içinde yaşadığı toplumda bir sınıfın unsuru olmuştur. İlkel komünal ...

Devamını Oku »

İdeal Üniversite

0

İdeal Üniversite

Günümüzde üniversite her ne kadar iş dünyasına ya da kapitalist sisteme nitelikli eleman yetiştiren bir kurum gibi görünse de 19. yüzyılın başlarında Almanya’da Berlin Üniversitesi’ni kuran Wilhelm Von Humboldt üniversitenin hedefini temel bilimlerin incelenmesi, araştırma ve öğretimin birlik-te yapılması, öğretim ...

Devamını Oku »

Köylülerin tarihsel öyküsü

Köylülerin tarihsel öyküsü

Türkiye’de devlet köylere bilinçli olarak yatırım yapmadı. Ve belki de bilinçli köylü hiçbir zaman istemedi. Çünkü bilinçli köylü kapital sistemin korktuğu en büyük olguydu.Köylü sanayi kapitalizmi için işçi potansiyeli olarak görüldü. İşte bu nedenle bilinçli olarak köyden kente doğru bir ...

Devamını Oku »

Ütopyalar Ülkesi

Ütopyalar Ülkesi

ÜTOPYALAR ÜLKESİ( ARIK KÖYÜ ) Ütay (ütopya) ülkesini bilir misiniz ? Ya da ütopyalar ülkesinde yaşayan yaşsız kadınların türkülerini bilir misiniz ? İşte bu türkü…işte bu öykü koca Nazım’ın dediği gibi toprak çanaklarda güneşi içenlerin türküsüdür. Koçgiri de ütay ütopya ...

Devamını Oku »

Gezi Parkı Direnişleri 2 (Kim bu çapulcular?)

Gezi Parkı Direnişleri 2 (Kim bu çapulcular?)

Türkiye’de siyaset ve medya olaya nasıl baktı ? Olayın Dünya halklarına yansıması nasıl olmuştur? Dış basının ve ülkelerin olaylara bakış açısı ve yorumu nedir ? Direnişçilere sosyolojik bakış açısı ile bakmak …Gezi parkı direnişleri 1 adlı yazım da Taksim alanı ...

Devamını Oku »

Gezi Parkı Direnişleri 1

Gezi Parkı Direnişleri 1

Toplumsal mekanlar bir toplumda halkın ortak sesidir,vicdanıdır. O toplumun kültürel değerlerinin değer yargılarını taşıyan mekanlardır. Halk tarafından bu mekanlara tarihi sorumluluklar yüklenmiştir. Çünkü bu tarihi sorumluluk, tarihi süreç içerisinde verilmiş mücadele ve bedeller ile kazanılmıştır. Bu bedeller işçi sınıfı tarafından ...

Devamını Oku »

Sendikacılığın İşlevsel Krizi

Sendikacılığın İşlevsel Krizi

Dünya da bir çok görüş ve tartışma  son otuz yıldır sendikacılığın bir kriz içinde olduğunu,  giderek sendikacılığın güç kaybettiğini ve çalışmadaki dönüşümlerin sendikasızlaşma oranlarını artırarak sendikaların işlevini kaybettiğini dillendirmektedir. Sendikacılıkta ki bu krizi anlamak ve sendikacılığın geleceğini doğru tartışmak ve ...

Devamını Oku »

Küresel Ekonomik Politikalar

Küresel Ekonomik Politikalar

Küreselle?me kavram? özellikle son çeyrek yüzy?lda ta??d??? anlam itibar? ile en çok tart???lan konular?n ba??nda gelmektedir. Kapsam? itibar? ile günümüzde siyasiler, purchase ayd?nlar, search enteller medyadaki tart??malarda küreselle?menin siyasi, approved ekonomik, sosyal ve kültürel etkilerini farkl? görü?ler aç?s?ndan kamuoyunun gündemine ...

Devamını Oku »

Kürt Meselesi

Kürt Meselesi

Bir sava? ne zaman ba?lar sorusu üzerinden giderek Kürt meselesini irdelemeye çal??al?m. Gerçekten bir sava? ne zaman ba?lar ya da bir sava? cephe de mi ba?lar sorular?na arayaca??m?z cevaplar bizi bu meselenin tarihi derinliklerine sosyal ve psikolojik alt yap?s?na götürecektir. ...

Devamını Oku »

Anayasa ve İnsan

Anayasa ve İnsan

Demokratik yeni bir anayasa çal??malar? ve tart??malar?n?n sürdü?ü ülkemizde bir Anayasa da tart???lmas? gereken, order üzerinde dü?ünülmesi gereken bir çok önemli konu varken bizler tart???lmas? gereken en son konular? malesef en ba?ta tart???yoruz. Ya da sistemli ve planl? bir ?ekilde ...

Devamını Oku »
Üste Çık
For daughter sparingly bad the sink past
generic Lasix acquire dopoxetine