Yazar Arşivi: Yunus Emre Sarıbuğa

Petrol Yasası’nın Türkiye’ye Etkileri

Günümüzde hızla gelişmekte olan sanayi ve teknolojinin yanında nüfusun artması da enerjiye olan talebi giderek artırmaktadır. Bütün ülkelerin vazgeçilmezi olan, putin and viagra uğrunda savaşlar verilen enerji kaynakları, giderek daha da önemli hale gelmeye başladı. Alternatif enerji kaynakların kullanımının artmasının ...

Devamını Oku »

Kuzey Irak ve Türkiye’nin Enerji İlişkileri

2003’ten bu yana büyük bir kaosun oldu?u Kuzey Irak’ta sular günümüzde yava? yava? durulmakta.ABD ordusunun Irak’? i?galinden bu yana bölgesel kürt yönetimi ve merkez yönetim aras?nda çokça sorun ya?anm??t?r.ABD ordusunun Irak topraklar?na girmesinin nedeni her ne kadar kimyasal ve kitle ...

Devamını Oku »

Türkiye’de Elektirik Piyasasının Liberalleşmesi ve Enerji Borsası

Türkiye’de elektrik, buy more about enerji sektörü giderek büyümekte ve geli?mekte bunun sonucu olarak bu piyasalarda kaç?n?lmaz bir hareketlilik söz konusu olmaktad?r. Özellikle son günlerde artan elektrik da??t?m özelle?tirilmeleri bunun yan?nda EÜA?’a ba?l? elektrik üretim santrallerinin özel ?irketlere devredilmesi enerji ...

Devamını Oku »