Закладки скорость в Шилке

Felsefe Düşünce Kategori Arşivi

Feed Subscription

Mezopotamya’da Şeytan’ın Kısa Tarihi

Mezopotamya’da Şeytan’ın Kısa Tarihi

“Her gün şükranlarını sun tanrılara / Dualarla, yakarılarla, kendinden geçmelerle Bir gram verirsen onlara/ Karşılığında otuz kilo alırsın / Hürmette kusur etmezsen gözlerine girersin Kurban sundukça ömrün uzar/ Dua ettikçe günahların silinir” Eski Babil İlahisi Günümüzdeki Şeytan İmgesinin Kökeni Günümüzde ...

Devamını Oku »

Mecelle Üzerine

Mecelle Üzerine

“ Ahmed Cevdet Paşa, Mecelle’nin hazırlanmasında önayak olmakla yalnız İslam Hukukuna değil dünya hukuk hayatına da büyük bir hizmette bulunmuş, hem kendi adını hem de hazırladığı bu mükemmel eserin adını ebedileştirmiştir.” Bernard Lewis Ahmed Cevdet Paşa (1823-1895) dönemin saygın alimlerinden ...

Devamını Oku »

Müslüman Ülkelerde ‘Müslüman Olmak’ : İdeoloji

Müslüman Ülkelerde ‘Müslüman Olmak’ : İdeoloji

“Düşüncesini yitiren bir şey gölgesini yitirmiştir adama benzer; bu şey, kendini kaybettiği bir çılgın-lığın içine düşer” (Jean B., Kötülüğün Şeffaflığı, Ayrıntı Yay., s.13) İslam, Müslümanları ortak geçmişe sahip bir toplum hâline getirmiştir. Geçmişten hâle taşıyıp yeniden ürettikleri, eski zamanlarda yaşanılanların ...

Devamını Oku »

Yaşar Kemal ve Rıfat Ilgaz Üzerinden Sanat ve Sınıf İlişkisi

Yaşar Kemal ve Rıfat Ilgaz Üzerinden Sanat ve Sınıf İlişkisi

SANAT VE SINIF İLİŞKİSİ Antropolojik bulgular ve sosyolojik araştırmalar tarihin her döneminde insanların ya topluluk halinde ya da toplum halinde yaşadığını ortaya koymaktadır. Toplumsal bir varlık olan insanoğlu tarihin her döneminde içinde yaşadığı toplumda bir sınıfın unsuru olmuştur. İlkel komünal ...

Devamını Oku »

Doğu Batı Ekseninde Kadın Algısı ve Özgürlükler

Doğu Batı Ekseninde Kadın Algısı ve Özgürlükler

Kadın ve erkek düzleminde, özgürlük konusu çokça konuşulur ve tartışılır. Ortada bir sorun olduğu ve konuşulması gerektiği genel kanıdır. Ancak bu değerlendirilmelerde çokça kavram kargaşası da mevcuttur. Bu yüzden de çoğu zaman bir sonuca varılamamaktadır. Sonuca ulaşılabilinmesi için ilk önce ...

Devamını Oku »

Üçüncü Adım Giriş: Kaybettiğimiz Masumiyetimizdi

Üçüncü Adım Giriş: Kaybettiğimiz Masumiyetimizdi

Kaybettiğimiz bir şey var adına mutluluk diyorlar. Ne kapitalizm, ne sosyalizm, ne liberalizm, ne de bir başkası bize bu kaybettiğimiz şeyi vermiyor. Din, ahlak, siyaset, felsefe vb. her ne varsa, hepsi doğruya bir yerden dokunmuş olan, mutlak yanlışları ile bizleri ...

Devamını Oku »

Tabii Hukuk

Tabii Hukuk

Hukuk felsefesi tarihinde önemli ve asıl değere sahip olan tabii hukuk akımı MÖ V. yüzyıl Yunan düşüncesine büyük katkıları olmuş sofistlere kadar dayanır. Bu akım hukukun tabiat, tanrı veya akıl kökenli olduğunu ve insan düşüncesinden bağımsız a priori değerlere dayandığını ...

Devamını Oku »

Bir Tutam Felsefe

Bir Tutam Felsefe

Belki de hiçbir konuda mutlak doğru yoktur. Hepimiz her konuda bir yanılgı içindeyizdir? Hayata dair ne varsa hepsi şüpheli ve parça parça. Din, siyaset, felsefe, kültür… bunların ne önemi var ki? Sonuçta dünya kimseye kalmıyor. Neden “din” savaşları çıkartılıyor ki? ...

Devamını Oku »

Müslüman Ülkelerde Müslüman Olmak (Giriş-1)

Müslüman Ülkelerde Müslüman Olmak (Giriş-1)

“Eğer hırsız bir lamba ile geliyorsa, Bil ki o, daha değerli mallar çalacaktır.” İranlı şair Senâî Napolyon’un Mısır’ı işgali, 19. yüzyıl Müslüman aydınının bazı şeylerin yanlış gittiğini fark ettirmiştir. Bu, 2. Dünya Savaşı’na kadar Batı’yı taklid etmelerine yol açmıştır (geleneksel ...

Devamını Oku »

Küreselleşmenin Türk Milliyetçiliğine Etkisi

Küreselleşmenin Türk Milliyetçiliğine Etkisi

Osmanlı Devleti’nin yıkılışına doğru çözüm arayışı olarak İslamcılık, Batıcılık gibi akımlarla ortaya çıkan; Genç Kalemler, Türk Yurdu gibi dergilerle Tanzimat sonrası Türkçecilikten, Türkçülüğe devşirilen Türk milliyetçiliği; M. Emin Yurdakul, Yusuf Akçura, Ziya Gökalp, Z. Velidi Togan, Nihal Atsız gibi düşünürlerle ...

Devamını Oku »
Üste Çık

No widget added yet.

For daughter sparingly bad the sink past
generic Lasix acquire dopoxetine